O Projekcie
Typy Szkoleń
Beneficjenci Projektu
Formularz zgłoszeniowy
Linki
Kontakt

ZAPYTANIE OFERTOWE

BCO Biuro Doradztwa Biznesowego A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi wynajmu sal szkoleniowych oraz usługę cateringu w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „45+ Kobiety z przyszłością” w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Szczegółowe zaproszenia znajdują się w poniższych plikach.

Zaproszenie do składania ofert - Sale

Zaproszenie do składania ofert - Catering

O PROJEKCIE

45+ Kobiety z przyszłością to projekt szkoleniowy realizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu aktywizacja zawodowa i społeczna 100 kobiet z województwa Świętokrzyskiego powyżej 45 roku życia.

Projekt zakłada objęcie kobiet powyżej 45 roku życia, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo wsparciem w postaci szkoleń komputerowych.

Projekt jest współfinansowany ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy". Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Ze szkoleń skorzysta 100 kobiet w okresie od stycznia do sierpnia 2011 r.

W ramach projektu zapewniamy:
  • materiały szkoleniowe,
  • poczęstunek,
  • ciepły posiłek,
  • ubezpieczenie,
  • zwrot kosztów dojazdu
  • DODATEK SZKOLENIOWY - 480 zł / osoba
W ramach projektu przygotowane zostały 2 rodzaje szkoleń komputerowych:
  • podstawy obsługi komputera,
  • profesjonalna obsługa pakietu biurowego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

Wykonanie:   Comexe s.c.   www.comexe.pl